Steinsprekking

NB! Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat som bergsprenger og kunne dokumentere nødvendig opplæring i sikker bruk av produktet. Den som har egen jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom. Utstyr for steinsprekking skal benyttes i henhold til bruksanvisning.


Copyright © 2022  Thor Heldal AS