• Produsent: Leica


Digicat 650i

Kabelsøker
2 frekvenser
Dybde-estimering
Bluetooth
Internminne for bruk
med Logicat programvareCopyright © 2019  Thor Heldal AS