• Produsent: Darda GmbH


Hydraulisk steinsprekkeutstyr

Effektiv steinsprekking uten eksplosiver!
Ingen støy, ingen rystelser, ingen tildekking.
Ingen krav til sertifikat.

Tysk kvalitet!

Vi selger komplette pakkeløsninger eller løse komponenter.
Be om tilbud - så kontakter vi deg.Copyright © 2021  Thor Heldal AS